לשכת הרווחה רחובות

עיריית רחובות - סילוק מעון למפגרים "נווה אדיר" והחוסים בו מחוץ לעיר - יוני 2009 - הרשויות המקומיות באמצעות לשכות הרווחה, פקידי הסעד, ובתי משפט לענייני משפחה ונוער מוציאים ילדים, אנשים עם מוגבלויות, חוסים, קשישים אל מחוץ לעיר בקנאות ובתוקפות.לרשות המקומית יתרון בידע ומידע על האזרח הקטן הניצב מולה, והיא משתמשת ב"מומחים" ובוועדות שונות (כגון ועדת החלטה), אך המשחק מכור, והתוצאה ידועה מראש. ישראל היא שיאנית במדינות המערב בהוצאת אוכלוסיות אלו מביתם ומשפחתם בשל העדר מדיניות וההתרפסות של משרד הרווחה...

סיפורה של מימי שמשרד הרווחה רוצה לחטוף ממנה את עוברה - נובמבר 2014 - יעל דן - גלי צה"ל - פשעי לשכת הרווחה רחובות - הודיעו לכל בתי החולים בארץ לחטוף את תינוקה של מימי מיד בהיוולדו. סיפורה של מימי בחודש התשיעי להריונה שחייבת ללדת בניתוח קיסרי ורשויות הרווחה הורו לכל בתי החולים בארץ לחטוף ממנה את עוברה מיד בהיוולדו. מימי עומדת ללדת ברשות הפלשתינית כדי להגן על תינוקה מסחר במוסדות משרד הרווחה...

פשעי לשכת הרווחה רחובות - הודיעו לכל בתי החולים לחטוף את תינוקה של מימי בניתוח קיסרי והיא נאלצת ללדת ברשות הפלסטינית