נוקשות מכוונת כנגד האמא ל' ש' מגבעתיים למניעת מפגשים עם ילדיה - בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה

רשויות הרווחה מלשכת רווחה רמת גן – גבעתיים, משפט לענייני משפחה בראשות השופט נפתלי שילה נכשלו בהגנה על ילדיה של האמא ל' ש' מגבעתיים.

הכשלת מפגשים במרכז קשר בין האמא ל' ש' לילדיה

רשויות הרווחה נוקטות מדיניות מתמשכת וזדונית של סחבת וטירפוד כל ניסיון מצד האמא ל' ש' לראות את ילדיה.

כך לדוגמא מפגשים ב"מרכז קשר" באמצע שנת 2009 ברמת גן נקטעו מיידית לאחר הפגישה הראשונה מאחר והעובדות הסוציאליות טענו כי "המפגש לא עלה יפה".

הפסיכיאטרית מטעם הרווחה באישור בית משפט סוזנה אידלמן מעכסת בפיה נגד האמא ל' ש' כמקובל בעבודת העובדות הסוציאליות.

האמא ל' ש' חויבה לעבור אבחונים נוספים ע"י מומחים מאושרים ע"י העובדות הסוציאליות בעלות אלפי שקלים.

המומחית הפסיכיאטרית מטעם רשויות הרווחה הפסיכיאטרית ד"ר סוזנה אידלמן אברון "נכשלה" לא במקרה ב"טיפול" שקבעו שירותי הרווחה.

סוזנה אברון אידלמן, לא רק שגבתה אלפי שקלים בגין מספר פגישות שנערכו בסוף 2010, אלא גם עיכסה בפיה נגד האמא ל' ש' בדומה להתנהלותן של עובדות סוציאליות המרבות להרעיל בפיהן כנגד בני משפחה.

הפסיכיאטרית אידלמן נטשה את מעורבותה באמצע התהליך בתואנה כי אינה אובייקטיבית יותר ואינה מסוגלת יותר "לטפל", ואולם התפטרותה הפתאומית והעדר יכולה להיות מעורבת, לא מנעה ממנה להוציא חוות דעת לבית המשפט נגד האמא, אשר פגעו בסיכויה לפגוש את ילדיה.

יצוין כי האמא ל' ש' הנה אשה עובדת ללא רבב, חרוצה ונמרצת, אמא שאוהבת את ילדיה.

הפסיכולוגית המומחית ד"ר שרה יעקב, ממכון מיפל שנכחה במפגשים בין האמא ל' ש' לבנה התרשמה לחיוב קבעה כי טובת הילד לפגוש את אימו.

הפסיכולוגית ד"ר שרה יעקב, מומחית מטעם בית המשפט נכחה במפגשים בין האמא ל' ש' לבנה בן ה-6, וקבעה:" שיש להרחיב את המפגשים של האם עם בנה ויש בהחלט מקום לאפשר לאם לאסוף את בנה מהמסגרת החינוכית לפחות עד לסוף המפגשים".

השופט נפתלי שילה החליט לקטוע המפגשים של הבן עם אימו ל' ש', בלי שום הסבר ובלי לנמק החלטתו.

האמא ל' ש' פנתה לשופט נפתלי שילה בבקשה לממש את המלצת המומחית הפסיכולוגית המומחית מטעמו - ד"ר שרה יעקב, לפגוש את בנה בהסדרי ראיה ללא פיקוח וללא עלויות נוספות.

בהחלטתו במרץ 2011 קבע השופט נפתלי שילה כי "לאור חוות דעתה של ד"ר אידלמן המומחית מטעם בית המשפט, בשלב זה הביקורים יתקיימו בפיקוח בלבד כפי שקבעתי".

החלטתו הלקונית הלא מנומקת של השופט נפתלי שילה מצביעה על משחק מכור מראש של רשויות הרווחה ובית המשפט, שאילולא היה שמץ היגיון בהחלטה סביר להניח שהיתה מנומקת ומפורסמת. החלטתו של נפתלי מראה את כישלון מערכת המשפט בעשיית הצדק, צדקה, חסד או כל דבר מועיל, אלא להיפך משמעותה היא הפסקת המפגשים בין האמא ל' לילדיה על כל הפגיעות הריגשיות בילדים, והמשך הוצאות כספיות שהאמא ל' ש' לא תוכל לעמוד בהם.

סוף דבר – מדיניות פרועה ומופקרת של רשויות הרווחה.

סיפורה של האמא ל' ש' מגבעתיים, הנו אחד מאלפי אירועים דומים של הורים גרושים אשר אינם יכולים לפגוש את ילדיהם בשל מעורבות ברוטלית ומופקרת של רשויות הרווחה ובתי משפט לענייני משפחה.

הרשויות לא רק שאינם מסייעים לפרט ולמשפחה כמעט בכל דבר ועניין שידם בו, אלא פוגעות ומחריבות ולבסוף רוחצות בניקיון כפיהן וטענות כי "מלאכת קודש" עבודתן. . .

השופט נפתלי שילה מתייחס לדברי הפסיכיאטרית שהתפטרה

פסיכיאטרית סוזנה אברון אידלמן: "נפגם כושר הטיפול שלי, כיוון שאיני מוצאת את עצמי אוביקטיבית די הצורך. איני מעונינת לחוות דעתי, ובוודאי תוך ידיעה שהצדדים יוודעו לתוכנה של תגובה זו".

השופט נפתלי שילה מוסר שהוא מאמץ את חוות דעתה של הפסיכיאטרית ד"ר סוזנה אברון

השופט נפתלי שילה, מקבל את חוות דעתה של הפסיכיאטרית, חרף העובדה כי התפטרה, ואיננו מתיחס כלל וכלל לחוות דעתה של המומחית הפסיכולוגית ד"ר שרה יעקב, כפי החלטתו הראשונית מעלה.

פסיכיאטרית ד"ר סוזנה אברון: "נפגם כושר הטיפול שלי, כיוון שאיני מוצאת את עצמי אוביקטיבית די הצורך. איני מעונינת לחוות דעתי, ובוודאי תוך ידיעה שהצדדים יוודעו לתוכנה של תגובה זו".

השופט נפתלי שילה, מבית משפט לעניני משפחה רמת גן, מבזה את הזכות של האמא ל' ש' מגבעתיים לחיי משפחה, מונע מהאמא ל' ש' לגדל את ילדיה, ומונע מילדיה לגדול עם אמא.

השופט נפתלי שילה, מבית משפט לעניני משפחה רמת גן, מתעמר באמא ל' ש', ונוהג בצורה משפילה נגד האמא וילדיה, ופועל מתוך משוא פנים, ומנתק ללא רחמים את הילדים מאמם, בין השאר באמצעות עיכובים יזומים והשתת הוצאות ברבבות שקלים נגד האמא ל' ש' ללא שום סיבה.

השופט נפתלי שילה, כופה על האמא ל' ש', טיפולים מיותרים, מבלי שהאמא הסכימה לכך, תחת איומים שאי שיתוף פעולה יוביל לניתוקה הנצחי מילדיה.

השופט נפתלי שילה, מבית משפט לעניני משפחה רמת גן, פועל בשיטות בהן פעלו הנאצים כשניתקו ילדים מהוריהם.

האמא ל' ש' תפרסם מידי יום ביומו את בקשותיה אל השופט נפתלי שילה, ותפרסם בפרהסיה את התנהלות השופט ותגובותיו המזלזלות כלפי האמא ל' ש', אזרחית משלמת מיסים כחוק, אמא לשני ילדים אותם לא ראתה שנתיים.

עמוד שני למכתב התפטרותה של מינוי השופט נפתלי שילה, פסיכיאטרית ד"ר סוזנה אברון, בו היא מדווחת לשופט: "קיימות מגבלות המעפילות באופן ניכר ונחרץ על שיקול דעתי, וספק אם במצב דברים זה אני הכתובת לחוות דעה בכל ענין שהוא בתיק זה."פסיכיאטרית שהתפטרה ד"ר סוזנה אידלמן אברון: "יש לציין כי קיימות מגבלות המעפילות באופן ניכר ונחרץ על שיקול דעתי, וספק אם במצב דברים זה אני הכתובת לחוות דעה בכל ענין שהוא בתיק זה".