Poker

Mijnheer

laat mij je hart-en-dame zijn

laat me klaverend

op zoek gaan naar

de jokers in jouw spel

Je bent van mij, jouw hart

is troef

azend op naïviteit

speel je o zo open kaart

In mijn kaartenhuis, dat breekt

als een stokje, metafoor

voor de trage tweedracht tussen mijn rood

en jouw zwart,

wil ik je vertalen naar mezelf

Hannah Matthys

3de prijs 2014