Een kristallen druppel

In een kristallen druppel

spat de wereld open

de bron van wijsheid

vernietigd in één ruk

splijtend water

nachtelijk zwijgen tartend

glinsterende scherven

doden alle leven

mensen verdwaald

in blindheid zoekend

naar geluk en kralen van zandkorrels

tederheid en spiegels

weerkaatsen eeuwige liefde

donkere hemels

als dreigende schaduwen

verduisteren de sterren

de kristallen druppel

waarmee alles begon

stilte van angst

eeuwenoud en echoloos

wordt smetteloos uitgewist

het verleden bloedt

in een duister gewelf

de toekomst stopt

de kristallen druppel

op de bodem van een zwijgend meer

Frank Leroux

eerste prijs 1986