Ad sidera

Vlagen tijd vliegen rond

Alsof wij

Nooit

Uitgenomen in dromen

Waren of

Bestonden, geen second.

En wie zal zeggen

En wie te weten komen of we ook echt

Stonden, zaten, lagen,

Jaar en maand en zonder vragen

Elkaar zwegen en echt graag zagen.

Helena Sienaert

Tweede prijs 2003