2007

1 Nicolas Voet En ik kan het niet

2 Griet Kint In bed is het veilig

2 Hannes Deschamps Hersenspinsels op een rijtje: avontuur

3 Pieter-Jan Borgelioen De denker

3 Griet Kint Vlinderlicht gedicht

Aanmoedigingsprijs Rosaline Fiems Dus dit is opgroeien?

Fragmenten uit de toespraak van Frank Leys, gehouden tijdens de proclamatie van deze jaargang:

Een eerste bekroond gedicht krijgt de aanmoedigingsprijs voor de 2de graad. Een enigszins prozaïsch, eerlijk en rijp gedicht van een van de jongste deelnemers. We krijgen een mooi beeld van het verwarrende karakter van het opgroeien via flarden, indrukken die een jongere te horen en te verhapstukken krijgt. U kan met de jury verder mee-interpreteren over de slotzin van Dus dit is opgroeien? van ROSALINE FIEMS (4ECa1).

Een derde prijs voor een kort, kernachtig gedicht over het dichten, over de dichter in zijn/haar cocon. Als een volmaakte leerling van Catullus en Horatius levert de dichteres een bijna objectief gedicht af waarin geen woord tevéél staat, waarin niets stoort of afleidt. Bedrieglijke eenvoud en een leuke taalvondst treffen ongetwijfeld ook u in Vlinderlicht gedicht van GRIET KINT (6LAMT).

De hellenistisch-geïnspireerde dichters van alle tijden hechten veel belang aan een verzorgde vormgeving. Een derde prijs gaat naar een gedicht dat getuigt van een goed beheerst taalgebruik en waaruit blijkt dat een mooi rijm terug is van weggeweest. Misschien op het eerste gezicht wat vergezocht en op het tweede gezicht wat luchtiger dan eerst gedacht … Misschien op het eerste gezicht ritmisch eigenaardig, maar je dwingend tot pauzeren, meedenken, meepiekeren … Ga traag en aarzelend mee op weg met De denker van PIETER-JAN BORGELIOEN (5LAMT).

Voor een tweede prijs vraag ik uw aandacht voor een door vele juryleden bijzonder gesmaakt en hoog gequoteerd gedicht dat origineel verwoord en geformuleerd is, blij en zorgeloos zonder ooit zeemzoeterig te worden, vol goede vondsten, tegelijk speels en intiem. Lees mee en bekijk de typografisch verzorgde en zinvol geschikte tekst. Volg met ons mee, beluister de groeiende kracht tot aan het einde (dat staande blijft) in dit middenstuk van de trilogie Hersenspinsels op een rijtje getiteld Avontuur van HANNES DECHAMPS (6GRLA).

Een tweede prijs wordt op overtuigende wijze weggekaapt door een eenvoudig, maar veelzeggend gedicht, waarin een jongere zich afsluit van de ‘boze wereld’. Op dit sfeervolle gedicht kunnen zelfs kwaadwillige of beroepsmisvormde Telchinen niets aanmerken. Cocoon mee en geniet van de knappe slotzin van In bed is het veilig … , een creatie van GRIET KINT (6LAMT).

De eerste prijs behoudt de jury voor aan een gedicht dat ‘af’ is. Een wat enigmatisch beginzinnetje zuigt onze aandacht mee in een cyclisch liefdesgedicht met fraaie vondsten, één volgehouden beeld. Vorm en inhoud zijn één; met weinig, maar goed gekozen en gerangschikte woorden dringen we door tot in de diepte. ‘Klassiek’ in de beste betekenissen van het woord, fris en eigentijds is En ik kan het niet van NICOLAS VOET (6MTWE).

Dit jaar is er een primeur. Niet alleen zullen de bekroonde gedichten en de inzendingen die het net niét haalden op school en erbuiten gepromoot worden, maar omwille van het geheel van zijn ingezonden gedichten, die diepe indruk maakten, hebben de juryleden van De Bron, onze scholengemeenschap, besloten NICOLAS VOET een extra prijs toe te kennen die we ietwat voorbarig vanaf dit jaar de titel Prijs Scholengemeenschap De Bron meegeven.

Frank Leys,

namens jury en organisatoren