Hong Kong

Het riet schuurt de ochtendstilte

schuchter maar onhoudbaar

open

tot een rivier van kabbelende

keelklanken, opstijgend

uit de riolen van de nacht.

Het maanlicht verzoent zich

met haar zwijgen en dompelt

zich minzaam onder

in de Stille Zuidzee

van een nieuwe dag.

Hannes Couvreur

tweede prijs 1999