2008

1 Rosaline Fiems Wals

2 Andreas Debrouwere De weelde

3 Pieter-Jan Borgelioen Hallucinant droompje

3 Sepp Teyvaert Plots