De wereld draait...

De wereld draait

niet meer om jou

Ook al zouten de helblauwe zeeën

in je ogen mijn wonden

bij elke golfslag

En ook al verstopt de dageraad

zich achter de nacht als je boos bent

en huilen de sterren in een hoekje uit

En zelfs ook al vliegert de wind

op de manier waarop je speels lachend

aan de touwtjes trekt

Zie je, tussen deze regels door

ontsnap ik aan je

Ik draai me om en ga van je weg

elke dag een beetje verder

De wereld draait

Niet (lang) meer om jou

Pieter Martens

Eerste prijs 2005