Blauw

Het blauw in haar

ogen begrijp ik niet

als een dier dat zijn

kooi langs buiten ziet.

Het blauw in haar

ogen maakt me stil

zwijgen over wat

ik niet weten wil.

Het blauw in haar

ogen doet me pijn

want afscheid bespiedt ons

wanneer we samen zijn.

Kristiaan Art

vierde prijs 1992