2015

1 Atlas Angélique Waes

2 Wijzerzin Luna Steyaert

2 Stilte voor de storm Angélique Waes

3 De vismarkt Pieter Dujardin

3 Als vlinders Anna Lauwaerts

Het "Avondje Kunst" werd omkaderd door flarden theorie en filosofie, "gezocht, geplukt, gelezen" door de betreurde Rudy Devuyst en geanimeerd gebracht door Ann Baeten en Mariëlle Eussen. Enkele uittreksels:

"We zullen vanavond, voor de dertigste maal, eens te meer merken dat de adolescent zelfs in zijn zichtbare onberoerdheid de ander nooit onberoerd laat."

"Omgangstaal verhardt de woorden, legt de betekenissen vast. Informatie systematiseert. Communicatie kanaliseert. Publiciteit voert campagne. Propaganda dwingt met misleiding. Klare taal verdonkeremaant. Eenduidigheid simplificeert. Poëzie niet. Poëzie laat betekenis ontstaan. Als een daad van bevestiging, stelde Remco Campert, van verkenning, van bekenning, openheid en openbaring."

"Het gedicht is een oor dat luistert naar een mond die zegt wat de uitroep niet zei, verklaarde Octavio Paz, de Mexicaanse dichter-filosoof, die — wellicht niet toevallig — ooit bekend werd met zijn bundel ‘Het labyrint van de eenzaamheid’."