Vingerverstrengeling

je houdt van mij

alleen nog mijn hand

vast. gewoonlijk zoog je mijn

wangen in en blies ze dan op.

we daagden de betovering

uit. tot die van ver en streng

oordeelde.

(Lin Delcour, 3de prijs 1999)

Lin Delcour

derde prijs 1999