Ik antwoord

ik antwoord

jouw blauwe mond

zonovergoten meer

schittert in tegenstrijdigheid

ik antwoord

jouw stil lichaam

naakte bloem

ademt in tedere kleuren

ik antwoord

jouw gesloten ogen

twee vallende sterren

doven in het bleke zonlicht

ik vraag

mijn droge tranen

eerlijke dromen

vinden geen antwoord

Annelies Buyssens

4de prijs 1997