2017-01-30_Coup de Olala

Spill 4 - V/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

Syd

K J 8 5

T 7 5 3

J 9 7 4 2

Ola's analyse:

Utspill:

S

Spilleføring:

N

J 9 7 6 4

A 8 2

Vest

A 6 Øst

9 7 4

K Q 9 6

J 4

T 3

A K 8 6 5

Nord

Der

K Q T 5 3

Q T 3 2

A 8 2

Q

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/