Rundens spill 2015-01-26a - Slemmeldesystemer er til for å brukes!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (20 hfp): 2 Kl
  • S (6 hfp): Pass
  • V (14 hfp): 3 Ru*
  • N (5 hfp): Pass
  • Ø: 3 Hj
  • V: 4 Hj
  • Ø: 4 NT svar V: 5 Ru (viser ett E)
  • Ø: 5 NT (storesleminvitt) svar V: 6 Hj (viser to K)
  • Ø: 7 Hj
  • Pass rundt

*) Her blir meldingen 3 Ru uansett om man bruker ekte svar eller poengsvar på Halle's 2 Kl åpningen.

Syd

7 5 4

9 7 4

6

K J T 9 5 4

Ola's analyse:

Utspill: Ru 6 (singleton)

Spilleføring:

Spillerføringen her er uinteressant. Her kan man bare legge ned kortene og forlange alle stikkene - uansett motspill!

Utfordringen ligger i meldingene. I diagrammet nede til venstre er det brukt standard Blackwood.

Blackwood kan utvides til også å regne trumf K som ett ess. I dette tilfellet vil det fyre opp for selvtilliten når man legger sammen og kommer til at du har 5 ess!

Mange bruker nå såkalte cue-bids, der man melder av kontroller. Det finnes sikkert mange forskjellige typer, men et enkelt system er å melde av førstekontroller og deretter andrekontroller. Hopper man over en farge, betyr det at man ikke har førstekontrollen på hånden. Førstekontroll er E eller renons. Andrekontroll er K eller singelton.

I dette eksempelet ville cue-bid meldingen forløpt slik (etter V sin 4 Hj-melding):

Ø: 4 Sp viser første kontroll i Sp (Sp E).

V: 5 Kl viser første kontroll i Kl (Kl E).

Ø: 5 Ru viser første kontroll i Ru (Ru E).

V: 5 Sp viser annen kontroll i Sp (Sp K og/eller singel Sp) og benekter samtidig første kontroll i Hj (Hj E).

Ø: 6 Kl viser annen kontroll i Kl (singel Kl)

V: 6 Hj. Øst har vist så mange kontroller som det er plass til i meldeforløpet og må stoppe på 6 Hj. Meldingen benekter også annen kontroll i Ru (Ru K eller singel Ru).

Nå må Ø ta avgjørelsen om kontrakten skal legges på 6 eller 7-trinnet; med minimum 34 punkter, trumfstøtte hos makker og doble kontroller i alle de andre fargene må ikke Ø nøle med å melde 7 Hj her. En ren topp kan innkasseres!

A J T 2

K

Vest

A Q 5 3 2 Øst

K J 6

A K T

D J 9 8 7 2

6

A 8 7

Nord

Q 9 8 6 3

T 8

5 4 3

Q 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/