2016-09-12 - Spill 4

Spill 4 - V/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (19hfp): 1 Ru
  • N (5hfp): Pass
  • Ø (11hfp): 3 Ru
  • S: (10hfp): Pass
  • V: 3NT

Syd

K 9 7 6 4

A J T

J 9 2

4 3

T 2

A Q J 5

Vest

K 9 6 3 Øst

Q 7 5

A T 7 6

K Q 5 4

K T 7

A 6

Nord

8 3

8 4 2

8 3

Q J 9 8 5 2