Rundens spill, 2012-02-27

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Meldinger

Dersom man har et godt slemsystem vil noen kanskje finne en god 7 Kl-kontrakt. Jeg og min makker hadde ikke noe system overhodet, så der gikk meldingen 1 Ru –> 6 Sp doblet og pass rundt. Effektivt kan man si og faktisk nokså trygt; med alle honnører på plass er det ganske sikkert at en 7-korts farge er gående, over 80% sjanse faktisk.

Spillet

Utspill: Ru K (viser makker at du også har E)

Spilleføring: Utspillet trumfes på hånden. 3-3 fordeling i Kl gir en 35% sjanse til å ta alle stikkene. Dersom kløveren ikke sitter pent, gir Hj-finessen en 50% tilleggsjanse til å klare kontrakten med kun en Hj-taper til motparten. Start med å ta ut trumfen. I andre trumfrunde avdekkes den skjeve sitsen, og du har én garantert trumftaper. Dermed har du ikke lenger råd til å gi fra deg et Hj-stikk og Hj-finessen blir uaktuell. Derfor må du satse alt på en 3-3 fordeling i Kl. For å få riktig tempo på spillet må Syd settes inn på sin siste stående trumf før kløveren røres! S returnerer best Kl. Spillefører kommer inn på Kl D og spiller Kl Kn mot Ess i bordet. Deretter trekkes Kl K mens man holder pusten. Begge motspillere følger slik at alle tre Hj-taperne kan parkeres på stående kløver og 1660 poeng i kan noteres i regnskapet!

8

10 6 5 4 3 2

10 9 3

10 8 6

A K Q J 4 3 2

J

A Q 8 7

Q J 8 7 6 5 2

A K 5 4 3

Q J

10 9 7 6 5

K 9

A K 4

9 7 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde