Rundens spill 2016-01-18b

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (5 hfp): Pass
  • N (14 hfp): 1 Kl
  • Ø (~14 hfp): Dobl
  • S (10 hfp): 1 Hj
  • V; Pass
  • N: 1 Sp
  • Ø: 5 Ru
  • S: Dobler
  • Pass rundt

Syd

8 6 3 2

A T 9 4

A 6 3

J 3

Ola's analyse:

Utspill:

Kortvurdering:

Spilleføring:

Etterpåklokskap:

K J

Q 7 5

Vest

K Øst

8 7 6 5 3 2

Q 9 8 4

J 7 2

K Q T 7 6 5

8

Nord

A T 9 4

Q J

K T 5

A 9 4 2

Dersom ØV spiller hjem 5 Ru får de antakelig en toppscore, så man kan like så godt doble. 100 poeng for 2 beter gir antakelig ikke nok til NS da det sikkert er noen bord som har fått spille hjem 2 Sp.

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/