Rundens spill 2015-10-05a - Ett dobbelt kupp!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (2 fp*): P
  • Ø (13 hfp): 1 Sp
  • S (18 hfp): Dbl
  • V (17 hfp): 4 Sp (3 Hj)
  • Pass rundt (Ø: 3 Sp, V: 4 Sp)

*) Sjelden hånd. I min 35-årige bridgekarriære kan jeg ikke huske å å fått utdelt en hånd uten 10 eller høyere - en såkalt ekte Yarborough.

Syd

A Q T

7

K Q 6 5

K Q T 7 2

Ola's analyse:

Utspill: Hj 7 (singelton)

Vinnere: Fire Sp-stikk, fire-fem Hj (avhengig av innkomster i bordet), Ru E og Kl E = 10. Ett ekstra stikk kan skaffes ved å trumfe Kl i bordet.

Tapere: To mulige Sp-tapere. Se også opp for trumfmatt dersom motparten presser i Kl etter at bordet er tom for trumf.

Spilleføring:

1. Stikk med Hj E i bordet (rutinemessig brukes ikke 10 da denne kan brukes som innkomst i bordet).

2. Liten Sp mot K i bordet. N dekker med 10

3. Hj K -Coup En Passant! S må stjele med en av sine stående trumf. Spillefører ofrer Hj-innkomsten, men vinner en ny innkomst i trumf.

4. S fortsetter med Kl K som trumfes på bordet. Ikke bruk E på hånden. E - Kn saksa må bevares!

5. Ru E - kast Kl på hånden

6. Hj D - Nytt kupp! Kast Kl på hånden. S må trumfe med Sp E.

7. Ru K fra S - stjeles på hånden.

8. Kl Kn til stjeling med bordets siste trumf

9. På Hj Kn forsvinner bordets fjerde Kl

10-13. Bordet står (Tre trumf og Kl E)

11 stikk!

J 9 8 5 3 2

K 7 4

Vest

A T Øst

K Q J 3 2

A J T 9 4

A J 9 8 4

Nord

6

9 8 6 5 4

8 7 3 2

6 5 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/