Rundens spill, 2011-03-14

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Meldinger

  • V åpner med sine 17 hfp med 1 Kl (laveste 4-kort og 13-19 punkter), N med 8 hfp passer
  • Ø kan med 8 hfp vise sin Sp på ett-trinnet: 1 Sp (6-19 hfp og krav for en runde), S med 7 hfp passer
  • V viser styrke (dvs at åpningen er nærmere 19 enn 13 hfp) ved å hoppe til 3 Sp og ber makker legge på til 4 Sp hvis hun er sterk nok (dvs. mer enn 7 hfp).
  • 4 Sp. Pass rundt

Spillet

Utspill: S spiller liten Hj (styrke) eller Ru 10 (toppen av ingenting).

Spilleføring: Motparten får stikk for trumf konge og de to røde essene. 10 stikk.

K 7

10 8 5 4

A 9 8 3

8 5 4

J 10 6 3

A 9 8 5 2

K

Q 9 3

K Q J 6

7

A K J 6

10 9 7 3

Q 4

A J 7 6 2

10 5 4 2

Q 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde