Rundens spill, 2014-02-24b - Tør du å satse?

Spill 6, Ø/ØV

Meldinger

(meldinger ved poengsvar etter Halles 2 Kl i parentes)

  • Ø (3 hp): Pass
  • S (20 hfp): 2 Kl
  • V (8 hfp): Pass
  • N (12 hfp): 2 NT* (2 NT)**
  • S: 3 NT*** (ev. kan 3 Hj meldes for å finne en 4-4 tilpasning)
  • N: 4 Kl**** S: 4 Sp*****
  • N: 5 Kl****** S: 5 NT*******
  • Pass rundt.

*) krav til utgang - ingen langfarger.

**) poengsvar - viser 11-13 hfp

***) viser minimum

****) Gerber - spør etter E

*****) viser to E

******) spør etter K

*******) viser én K

N

A T 7

A T

K 7 6 2

7 6 5 4

Ola's analyse:

Utspill: Ru 10 - toppen av sekvens

Spilleføring:

Med begge minorfargene fordelt 3-3 hos motparten er det gode muligheter for 12 stikk (4 Sp, 1 Hj, 4 Ru og 3 Kl stikk). Det er kun et Hj-utspill som beter kontrakten. Med Hj-utspill har nemlig spillefører ikke tempo nok til å etablere det siste Kl-stikket uten at motparten innkasserer ett Hj-stikk.

Med Ru 10 utspill: Stikk med E på bordet (ikke avslør for Ø hvor K er ved å stikke med D - selv om det ikke betyr noe her, bør dette gjøres automatisk).

Spill deg inn på hånden Sp 10 og trekk liten Kl mot D i bordet. Avblokkér Ru-fargen ved å ta for D før du spiller deg inn på bordet igjen med Sp.

Spill ny Kl til E. Spill så den siste Kl i bordet og hold pusten: begge motspillere følger fargen! Nå vrir motparten til Hj, men for sent!

Inne på Hj E på hånden kan du ta for det etablerte Kl-stikket, samt to Ru-stikk. Sp til bordet ordner de siste to stikkene.

Med tre honnørpunkt i manko (19 + 11 = 30 hp, vanligvis trenger man 33 hp for å spille hjem en lilleslem i NT) og to konger plassert hos motparten er det riktig å passe 5 NT, men nå har man i hvert fall undersøkt muligheten! Legg merke til at med å bruke Gerber-slemsystem i NT-kontrakter har man mulighet til å stoppe i tide. Med Blackwood blir dette mer komplisert.

9 3

8 6 5 2

K Q 8 2

7 6 3

J 5 4

T 9 8

J 9 8

K T 2

S

K Q J 4

J 9 5 4

A Q

A Q 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/