Rundens spill 2, Tinnfatturneringen 2012b

Spill 12, V/NS

Olas analyse

Meldinger

  • V (10 hfp/10 hp): Pass. N: (12 hfp): Med to 5 kortsfarger bør N åpne med 1 Hj. Ø: (17 hfp/16 hp): 1 NT. S: (6 hfp): Pass
  • V: 2 Kl (Stayman). N: 2 Ru. Ø: 2 Hj? (fri melding når N har forstyrret Stayman-spørringen. Spør om minst ett Hj-hold hos makker.
  • V: (med ett Hj-hold: 3 NT. Uten Hj-hold: 2 NT): 3 NT

Spillet

Utspill: Hj 9

Spilleføring: Spillefører har 9 stikk (3 Sp, 1 Hj, 2 Ru og 3 Kl) men rekker ikke å etablere både Kl og Ru stikk før motparten får etablert Hj-stikkene sine. En bet. Eneste håp er et annet utspill. Dersom N ikke hadde meldt Hj sin ville kanskje Sp 10 vært et mer naturlig utspill i S. Da ville spillefører fått 4 Sp-stikk og tempo nok til å berge kontrakten siden N må etablere Hj-fargen fra egen hånd.

5

A J 7 6 2

A 10 8 5 3

10 5

K J 8 6

A 7 3

Q 8 3

K 4

K J

Q 9 7 6

7 4 3 2

A Q J 6

Q 10 9 4 2

10 9 5

4 2

K 9 8

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde