Rundens spill 2014-09-08

Spill 6, Ø/ØV - Hvilket ess mangler?

Meldinger

(meldinger med 4-korts åpninger i parentes)

 • Ø (7 hfp): pass
 • S (12 hfp): pass
 • V (12 hfp): pass
 • N (16 hfp): 1 Kl
 • S 1 Hj
 • V 1 Sp
 • S 2 Hj
 • N 4 Hj (pass rundt)

N

K 8 3

K T 9 2

A K T 9 7 5

Ola's analyse:

Utspill: Sp dame - toppen av (uekte) sekvens

Spilleføring:

På turneringslederbordet åpnet S med en minimumshånd, og der gikk meldingene slik:

 • S: 1 Hj
 • V: 1 Sp
 • N: 2 Kl (ny farge - krav for en runde)
 • S: 2 Hj
 • V: 3 Ru (ØV har 8 stikk i Ru, så dette er OK selv i sonen)
 • N: 4 NT!
 • S: 5 Hj (viser to E - pass rundt)

N slo av da det manglet et E og nøyde seg med utgang. 6 Hj er imidlertid uangripelig, da Kl lett etableres med én stjeling på bordet. Selv om det hadde vært Sp E som manglet, så ville nok V være markert med dette etter meldingene, med håp om stikk på Sp K i bordet, så slemmen bør kanskje meldes?

En kikk på slippene (oppe til venstre) er imidlertid ingen lystig lesing – ingen andre bord har funnet utgangen i Hj! Med 28 hfp og 9 trumf tilsammen hos NS skal og må utgang meldes!

Q J 9 4 2

T 6

5

A 7 6

K Q 9 8 6

J 7 5 4 3

Q 6

J 8 2

S

A 7 5

Q J 8 4 3

A T 2

4 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/