Rundens spill 2014-10-20c - Den som intet våger, intet vinner!

Spill 5 - N/NS

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (12 hfp*): 1 Kl**
  • Ø (9 hfp): 1 Sp***
  • S (20 hfp): 3 Ru! (her må det hoppes!)
  • V (???
  • N: 3 NT (viser minimum)
  • S: 4 Kl! (Spør etter antall E Gerber)
  • N: 4 Sp (viser to E)
  • S: 5 Kl! (spør etter antall K)
  • N: 5 Ru (0 eller 4 K)
  • S: 6 NT

*) D dobbel: reduser punktberegningen med ett hp.

**) Dersom man bruker Halles 2 Kl blir det vanskelig å melde av en svak åpning i Kl. Her er imidlertid hånden så bra at det kan forsvares og oppmuntres til å åpne i 1 Kl.

***) Ufarlig å melde dette i gunstig sone - viktig for en ev. stamp

Syd

K 7 3

A K T 4

A K T 7 6 4

-

Ola's analyse:

Utspill: Sp D (toppen av sekvens)

Spilleføring:

Utspillet stikkes med K i bordet og Ru testes ut. Da den sitter pent er 12 stikk i boks: to Sp, tre Hj, seks Ru og ett Kl-stikk.

Motspillet:

V ser på Hj-avkastene til makker at det er best å ikke sake noen Hj underveis: Ø kaster svakhet høy-lav for å markere at Hj D befinner seg hos spillefører. Dermed er det enkelt for V å holde Hj Kn gardert for ikke å gi bort det siste stikket.

Alternativt:

Selv om 29 hp/32 hfp vanligvis tilsier i beste fall lilleslem står 7 Ru her uansett motspill: Sp-taperen parkeres på Kl E og Hj taperen stjeles i bordet før trumfen tas ut.

Q J T 6 4

8 2

Vest

6 5 3 Øst

J 9 8 7

9 5

J 3 2

K Q 9

J T 8 6

Nord

A 9 5

Q 2

D 8

A 7 5 4 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/