Rundens spill 2015-02-23b - Fornuft eller følelser?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (9 hfp*): Pass
  • N (11 hfp): Pass
  • Ø (15 hfp): 1 Kl (1 Hj)
  • S (11 hfp): 2 Kl
  • V: 2 Sp**
  • Ø: 4 Sp

*) Trekk fra ett punkt for ugarderte honnører

**) Bør ha 10 hfp for å melde ny farge på 2-trinnet, men med 5-kort spar og begrenset støtte i makkers åpningsfarge kan meldingen forsvares.

Syd

K T 5 2

J T 9 2

A 7 6 4 3

Ola's analyse:

Utspill: Kl 9 (spill fra toppen i makkers meldte farge)

Planlegging: Du har en taper i hver farge. Det siste stikket kan etableres ved hjelp av en vellykket Hj-finesse. Det er også mulig å unngå Sp-taper. Her mangler du 4 kort i Sp-fargen. Da er det best å spille fra toppen. Siden S har meldt Kl er det en liten mulighet for at S er kortest i Sp. Første Sp-spill bør derfor gjøres med K på hånden i håp at det dukker opp en Sp-honnør fra S.

Spilleføring: (stikk til motparten er markert med rødt)

1. Utspillet går til E i S som returnerer fargen i håp om å kunne gi makker et stjelestikk.

2. Spillefører kommer inn på Kl K

3. Trumfsitsen testes ved å spille Sp K

4. V fortsetter med Sp 9 som dekkes av D i N og tas med Sp E i bordet.

5. Sp 8 går til Kn i N

6. Nå bør N innkassere Ru E før Hj spilles, ellers får spillefører kastet tre Ru-tapere på stående Kl og Hj.

7. N returnerer deretter Hj som V prøver å la løpe til Kn på hånden i et siste forsøk på å få etablert et stikk. Ikke uventet tar S beten med Hj K

8. S returnerer Kl som trumfes på hånden. N kan ikke trumfe over og kaster Ru.

9. Siste trumf tast ut med Sp 6

10. Hj gir innkomst til det stående bordet.

En bet gir minus 100 i score for ØV og hadde gitt en plass midt på treet i denne turneringen. Med to sjanser til å få tak i det manglende stikket, er det allikevel en >50 % sjanse til greie utgangen.

A T 8 4

K 9 7 6 2

Vest

A Q 9 7 Øst

J 8 6

K

7 6 5

J T 5 2

K Q

Nord

Q J 5 3

4 3

A Q 8 4 3

9 8

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/