Rundens spill, 2011-09-26

Spill 2, Ø/NS

Olas analyse

Meldinger

  • Etter tre Pass åpner N med 1 Kl
  • S: 1 Hj, V: 2 Ru, N: 3 Kl, Ø: 3 Ru
  • N: 4 Kl, Ø: 4 Ru, N: Dbl, Pass rundt

I denne rundens spill er det vel bare N som er sterk nok til å åpne, selv om mange vil åpne med 12 HFP i tredje hånd hos V. S kan svare med 1 Hj på ett-trinnet - den laveste av to 4-kortsfarger. Så begynner kampen om delkontrakten: I gunstig sone bør ØV gå seirende ut av drakampen med 4 Ru, både fordi Ru er høyere enn Kl og fordi en bet utenfor sonen bare koster minus 50 poeng. Det eneste våpenet NS har er eventuelt å doble.

Spillet

Utspill: Sp E

Spilleføring: Etter å ha tatt for Sp E fortsetter N med liten Sp til kongen (S har signalisert styrke med påspill av liten Sp på utspillet) og retur ny Sp til stjeling hos N. 4 trumfstikk, 2 stikk for de gjenværende svarte honnører, Hj E og siste Sp til stjeling sikrer 8 stikk og to doble beter. Minus 300 poeng er nok en bet for mye. Med Kl ut hadde spillefører fått tempo til å kaste en hjertertaper på Kl E. Minus hundre ville være en god score for ØV, selv om 4 kl hos NS er en ned med beste mospill.

A 6

K Q 3

9 8

Q J 9 8 3 2

Q J 3

8 7 5 2

8 5 2

A 9 6

K Q 7 2

J 10 6 4 3

A 10 6

K

K 10 9 4

J 10 7 4

A 5

7 5 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde