Rundens spill, 2011-10-24

Spill 6, Ø/ØV

Olas analyse

Meldinger

 • Ø: 11hfp og ingen langfarge: Pass
 • S: 19hfp: Meld 1Ru
  • laveste av to firekortfarger
 • V: 4hfp: Pass
 • N: 1Sp viser 6-19hfp
  • Meld den "billigste" 4-kortfargen først, dvs heller 1Sp før 2Kl!
 • Ø: Med taushet hos makker og ugunstig sone: Pass
 • S: 3SP
  • Viser interesse for slem.
 • N: Ned sine 10hfp ser N at NS maks kan ha 29hfp og ikke nok til slem som krever minst 33hfp: 4Sp.
 • Pass rundt

Spillet

Utspill: Ut fra meldingene er det lite trolig at ØV kan bete kontrakten, derfor er det viktigere å unngå å gi bort unødvendige overstikk. Utspill i trumf kan derfor være et nøytralt og bra valg.

Spilleføring: N har en taper i hver av minorfargene pluss en Hj-taper, men har tempo til å bli kvitt Hj-taperen ved å etablere et minorstikk. Her vil det være naturlig å satse på å etablere et ekstra Kl-stikk siden den er tettere enn Ru. Da dette ikke lykkes forsvinner tempoet og motparten får sine tre stikk. De som satset på å etablere et Ru-fargen først kan fornøyd notere ett overstikk i score-skjema. Utspill i Hj gir alltid tre stikk i motspill, mens utspill i minor gjør det enkelt for spillefører å parkere Hj-taperen. Parene som har satset på en 3NT-kontrakt skal vite at 4-4 tilpasning i major som oftest gir ett stikk mer. Paret som stoppet i 3Ru: Med 29 hfp tilsammen må man ikke passe før man har kommet i utgang!

J 9 5 2

10 9

A 8 6

K J 10 6

8 7 3

6 4

J 8 6 4 3

K Q 7 5

Q 5 4

J 9 2

7 4

A 9 5 2

A K Q 10

A 2

K 10 7 3

Q 8 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde