Rundens spill, 2009-02-09

Spill 5, N/NS

K 10 6

10 7

K 10 5 3

A K 5 4

Q 2

A 5 4 3

Q 8 6

A K J 5

Q 9 8 4

J 7 6

Q 7 6 3

9 2

J 9 8 7

9 4 3 2

A 2

J 8 5

(forrige) Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde (neste)