Rundens spill 2014-10-06c - Den som kommer først til mølla…

Spill 4, V/alle - Først til mølla!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • V (11 hfp): Pass
  • N (15 hfp): 1 Kl
  • Ø (10 hfp): 1 Sp
  • S (13 hfp): 2 Hj
  • V: 2 Sp
  • N: 4 Hj (pass rundt)

Syd

K Q 6 3

A J 7 3 2

9 6 3

Q

Ola's analyse:

Utspill: Ru E

Spilleføring:

V fortsetter med liten Sp i håp om å sette inn Ø. Dersom Ø kommer inn på Sp E kan Ø ta stikk for Ru K og deretter beten med Ru til stjeling hos V.

Det kan være fristende for spillefører å slippe Sp-spillet mot hånden for å få etablert to Sp stikk hjemme: K og D. S trenger nemlig noen spillestikk for å få hjem kontrakten. Spørsmålet er om det er nok tempo tilstede for å gjøre dette?

Her bør S velge en annen tilnærming som er nesten 100 % sikker - nemlig å sette i gang en stjelemølle i Sp og Kl. Det eneste som kan velte denne spilleplanen er om Ø er kortest i Kl. Meldingene gir en indikasjon på at dette ikke er tilfellet. Derfor bør spillefører stjele Sp-spillet i andre stikk på bordet, ta for Kl E og sette i gang stjelemølla i Kl og Sp. Kl E og fire Sp-stjelinger i bordet + fem trumfstikk på hånden = 10 stikk!

ØV ser ut til å ha en brukbar stampemelding i Sp (tåler to doblede beter med like soneforhold). Her falt det litt uheldig ut siden to av bordene ikke spilte hjem utgangen.

A T 8 7 5

J 9 4 2

Vest

6 Øst

8 5 4

K 8 7 5 2

A

6 2

K J 9 5 3

Nord

K Q T 9

D J T 4

A T 8 7 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/