Rundens ekstraspill, 2012-04-23b

Spill 1, N/Ingen

Olas analyse

Med muligheter å etablere to langfarger i grandspill - hvilken skal man velge?

Meldinger

Med 29 hfp tilsammen i NS det meldes utgang!

8 7 6 5

A Q J 10 6

9 3

  • N: 9 hfp: pass

9 7

  • Ø: 10 hfp: pass
  • S: 20 hfp: 2 Kl!
  • V: 9 hfp: pass
  • N: Uvhengig om man bruker ekte eller poengsvar blir det her uansett: 2 Hj (krav til utgang)
  • S: 3 Ru
  • N: Ved ekte svar i første runde: 3 Sp. Ved poengsvar: 3 Hj
  • S: 3 NT (pass rundt)

Spillet

Med 5 toppstikk og en Sp-stopper betyr det at 3 stikk må etableres. Hj kan hende bare gir to ekstra stikk, mens Ru vil garantert gi de 3 ekstra stikkene vi behøver.

Utspill: Sp E etterfulgt av Sp 10 til kongen i Ø før S spilles inn på Sp D

Spilleføring: S har ikke råd til å spille inn bordet for å spille Ru mot hånden - da vil motparten kunne ta beten med Hj K. Derfor må Ru spilles fra topp! V kommer inn på Ru D og returnerer Hj. Nå må ikke S la seg friste til å ta Hj-kappen, men stikke opp på E, spille seg inn på hånden i Kl og ta sine 9 stikk.

A 10

K 9 3 2

7 3 2

K 9 8 5

Q 8 7 6 4

Q 10 8

J 6 4 3 2

Q J 4

4

A K J 10 5 2

A K 5

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde