Rundens spill, 2013-03-11

Spill 9, N/ØV

Olas analyse

Meldinger

  • N (9 hfp): Pass
  • Ø (14 hfp): 1 Sp
  • S (9 hfp): Pass
  • V (10 hfp): Ved 4-korts åpninger: 2 Hj. Makker svarer da 2 Sp for å vise 5 kort og minimum. V kan løfte til 3 eller 4 Sp med et par flere punkter på hånden, men ikke her. Pass rundt.
  • Dersom man bruker 5-korts åpninger svarer V 3 Sp på åpningsmeldingen (10-12 hfp). Siden V har minimum nøyer V seg med å la delkontrakten bli stående.
  • NT vil normalt ikke være den riktige meldingen her fordi den fjerde stående Ru ikke kan trumfes, hvilket gir ett stikk mindre.

Spillet

Utspill: Ru 6 (lite kort viser styrke i fargen)

Spilleføring: Etter å ha tatt for tre Ru-stikk, risikerer S kanskje minst ved å fortsette med sin fjerde Ru til trippel renons.

Selv om de to uteværende Kongene sitter i saksa, skal det godt gjøres å ikke miste et trumfstikk til S med 9 stikk som sluttresultat.

Hva om spillefører i fjerde stikk lar den siste Ru løpe til stjeling på hånden? Da bør N i dette tilfellet avstå fra å trumfe for å kunne gardere det viktige Sp 9-kortet. Hvis ikke gir det spillefører en åpning for å fiske Sp K.

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side:

https://www.facebook.com/#!/groups/170332596833/

9 5

J 6 3 2

A 10 5

K 8 6 2

A J 4

Q 8 7 6 3

K 8 7 5

A 10

7 3 2

Q 8 4

Q 10 5

A J 4

K 10 2

Q 9 4

K J 9 6

9 7 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde