Rundens spill, 2012-04-23a

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Meldinger

 • V: 10 hfp: Pass
 • N: 19 hfp: 1 Kl
  • Ø: 10 hfp: Pass (N har meldt Kl, så stamp her er neppe aktuelt)
  • S: 7 hfp. Mangler Kl-støtte: 1 NT (viser 6-9 punkter)
  • Ø: Pass
  • N: 2 NT (ber makker om å melde utgang med maksimum, dvs. 8-9 hp)
  • S har bare 5 hp og gjør best i å passe
  • Pass rundt.

Spillet Spillefører har 5 sikre Kl-stikk og ett Hj-stikk. To stikk kan enkelt etableres i Ru.

Utspill: Hj 2 (viser styrke)

Spilleføring: Vanligvis lønner det seg å holde igjen Hj E til andre gang fargen spilles for å prøve å bryte kom-munikasjonen mellom ØV. Her er imidlertid Ø markert med en Hj-honnør (ellers så ville V ha spilt ut Hj K - toppen av sekvens). Derfor er det bedre å ta for Hj E med en gang og håpe på at Hj 10 i bordet forfremmes til et ekstra hold. Ø er våken og avblokkerer Hj D under E, men her hjelper det ikke. Spillefører fortsetter med liten Ru til håndens D og V sitt E. Motparten kan ta sine to Hj- og Sp-stikk, mens spillefører har resten. 8 stikk.

J 7 5

A 8

K 7 4

A K Q J 9

10 4 2

A K 8

K J 5 3 2

Q 7

A 9 8 2

10 5

3

8 7 6 5 4 2

Q 9 6 3

10 9 6 4

Q J 6 3

10

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde