Tinnfatturneringen 2011

Tinnfatturneringen 2011 ble avviklet 7. november, og inngikk i høstturneringen.

Rundens spill