Rundens spill, 2012-01-30

Spill 8, V/Ingen

Olas analyse

Meldinger Med 29 hfp og 9 spar tilsammen skal det godt gjøres å ikke havne i 4 Sp hos ØV:

  • V: (15hfp) 1NT
  • N Pass
  • Ø: (12hfp og solid Sp) 2Sp(!)
  • S: 13hfp (tøft å åpne på tre-trinnet uten hjelp hos N) Pass
  • V: 4Sp (pass rundt)

Spillet

Utspill: Sp 9 vil sjelden gi motparten noen favør

Spilleføring: Åtte toppstikk i Sp og Hj og store muligheter til å etablere to eller tre til i Hj, Ru og/eller Kl: Hj etableres ved å ta for E og deretter la Kn løpe: 3 (alltid) eller 4 (50%) stikk avhengig av hvordan D sitter. Ett Ru-stikk kan etableres ved å spille liten mot K (50% sjanse). Ett stikk i Kl kan alltid etableres ved å spille 10 og knekt mot K. Etter å ha tatt ut trumfen, prøv å etablere ett Ru stikk før Hj spilles. Vent med Kl til slutt. Dette gir lavest risiko for å avgi mer enn to stikk til motparten.

J 7 5

Q 9 4 3

Q 5 4 3

8 2

K 8 2

A Q 10 6 4 3

A K 10 5

J 8 2

K J 6

2

J 10 3

K 6 5

9

7 6

A 10 9 8 7

A Q 9 7 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde