Rundens spill, 2012-11-05

Spill 1, N/Ingen

Olas analyse

Meldinger

 • N (12 hfp og 5 kort Kl): Mange vil nok utenfor sonen åpne i 1 Kl her .
 • Ø: 19 hfp: Dobler opplysende
 • S: (6 hfp og 5 kort Ru) 1 Ru
 • V: 1 Sp
 • N: 2 Ru
 • Ø: 2 Hj (Ru fargen er nå død for ØV)
 • S: Pass (6 hfp og minimum fra makker)
 • V: 2 Sp
 • N: Pass
 • Ø: Uten Hj støtte fra makker: 3 NT
 • V: Ser at manglende sideinnkomster kan bety trøbbel i grandkontrakt og bør sette kontrakten i 4 Sp.

Spillet

Utspill: Liten Kl (styrke)

Spilleføring: Spillefører går opp med E i bordet. Med seks trumfstikk, Kl E og 4 Hj-stikk (etter tre vellykkede finesser mot bordet) kan ØV innkassere 11 stikk (et stikk mer enn i en grandkontrakt) og en pen score.

En alternativ måte å melde på som gir Sp-kontrakten til den sterkeste hånden, hvilket nesten alltid er gunstig, kan her gi ytterligere ett stikk: Ø åpner i 1 NT etter N sin Kl-åpning. V hopper da i 3 Hj (betyr overføring til Sp med 8+ hfp). Ø har maksimum og setter kontrakten i 4 Sp. Utspill av en liten Ru fra S er sannsynlig hvilket gir 12 stikk og kanskje en ren topp?

10 6

K 9 8

Q J 7

K Q 9 5 2

A Q 8 5 4 3

K 9

5 3 2

A Q J 10

K 10 9 3 2

7 6 4 3

A 8

J 7 2

7 6 4

A 8 6 5 4

J 10

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde