Rundens spill 2015-04-27d - De vidunderlige svake to-åpningene!

Spill 10 - Ø/Alle

(klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (7 hfp): Pass
  • S (10 hfp): 2 Hj!*
  • V (11 hfp): Pass
  • N (14 hp): 3 Hj**
  • Pass rundt

*) lover 6 korts langfarge. Gjør det vanskelig for for motparten dersom de har kort, samtidig som det er en presis melding som beskriver hånden din godt dersom makker har kort.

**) 14 punkter pluss 10-12 hos makker gir 24-26 tilsammen. N overlater til makker å avgjøre om kontrakten skal meldes ut (25-26 punkter) eller passe (24 punkter).

Syd

5

Q 8 7 6 3 2

K J 3

Q 6 2

Ola's analyse:

Utspill: Sp E. Sikrer stikk i fargen før NS får kastet ev. tapere. Gir deg også et signal fra makker om fortsettelsen.

Planlegging: VINNERE: Fem Hj-, to Ru- og ett Kl-stikk gir åtte stikk. Ekstra stikk kan etableres ved å spille Ru mot K - Kn (50 % sjanse) og/eller Ru fordelt 3 - 3 ute (36 % sjanse). I tillegg kan Kl spilles mot E - 10, eventuelt få motparten til å åpne fargen. TAPERE: Det ligger an til en taper i hver farge.

Spilleføring 8 (Motpartens stikk i rødt):

1. Sp E. Ø legger styrke (en liten spar)

2. Sp 2 går til stjeling på hånden

3. Hj 2 til E i bordet

4. Hj til D på hånden

5. Kl 2 til 10 på bordet

6. Ru E

7. Ru til Kn og D i V

8. Hj Kn tar ut bordets siste trumf

9. Sp til trumf på hånden

10. Ru K

11. Kl 6 til E på bordet

12. Ru 9 dekkes med Ru 10 i Ø og stjeles på hånden

13. Kl D går til K i V.

9 stikk og vunnet kontrakt pluss en nest-topp i turneringen.

K J 7 3

A T 6 4 2

Vest

K Øst

J T 9

T 6 5 2

Q 7

8 5 4 3

K J 9

Nord

Q 9 8

A 5 4

A 9 8 4

A T 7

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/