2016-08-29a - Gå på stampen - det lønner seg!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (21 hfp): 2 Kl
  • S (15 hfp): 2 Ru
  • V (7 hfp): 3 Kl
  • N (9 hfp): 3 Sp
  • Ø: 5 Kl
  • S: 5 Sp
  • V og N: P
  • Ø: 6 Kl
  • S: 6 Sp
  • Pass rundt

I gunstig sone har NS råd til å gå tre doblede beter. Mot lilleslem i gunstig sone kan man gå 5 (minorslem) eller 6 (major/grand) doblede beter.

Syd

A K J 7

K T 2

Q 9 5 3 2

3

Ola's analyse:

Utspill: Kl K (viser også E) Det lukter skjeve fordelinger, så det haster å ta for Kl E.

Spilleføring: N stjeler utspillet. Trumfen tas ut og liten Hj spilles mot K. Liten Hj returneres mot Hj 9 på hånden. HJ E forsvinner og resten står. 11 stikk og minus 100 noteres i stedet for 1370 til ØV.

8

T

Vest

A 3 Øst

J 8 7

A 8 7

K J T 6

A K J 8 6 5 2

Q T 9 7 4

Nord

Q 9 6 5 4 3 2

Q 9 6 5 4

4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/