Rundens spill, tinnfatturneringen 2012a

Spill 4, V/Alle

Olas analyse

Med en solid 5-kort major, 27 hfp på egen hånd og 10 hfp lovet av makker bør majorutgangen meldes selv med kun 7 trumf til sammen.

Meldinger

  • V (17 hfp): 1 Sp. N: Pass. V (9 hfp): 2 Ru (ok med så god langfarge). S 15 (hfp): Dbl.
  • V: 3 Kl (maksimum). Ø: 3 Ru (minimum). S: 3 Hj.
  • V: 3 Sp. Ø: 4 Sp. Pass rundt.

Spillet

Utspill: Hj 2 (styrke - viser en honnør)

Spilleføring: Spillefører har 8 stikk (3 Sp,1 Hj, 2 Ru og 2 Kl). Det 10-stikket kan komme i Sp og Ru.

Syd tar utspillet med E og returnerer fargen til spilleførers K. V spiller så Ru 10 (avblokkering) til E i bordet før liten trumf spilles mot hånden. S stikker best opp med E og frir seg med Hj D som trumfes. Trumfen tas ut og Ru-kappen mot 9 i bordet skaffer det stikket som behøves.

10 8 2

J 8 2

J 8 5 3

10 4 3

K Q J 9 6

7 4

K 9

10 6 4

10 2

A K 9 7 6 4

A Q 7 5

J 8

A 5 3

A Q 7 5 3

Q

K 9 6 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde