Rundens spill, 2011-10-10

Spill 3, S/ØV

Olas analyse

Meldinger

  • S: Med 15 hfp og en lang Sp åpner S med 1Sp
   • V: Med 11 hfp og en sterk kløver kan V melde innpå med 2Kl
   • N: Pass
   • Ø: Med 15 hfp og seks kort Ru: 2Ru
   • S: Kan gjenta sin Sp - viser 5 eller 6 kort: 2Sp
   • V: Med ny farge på to trinnet fra makker kan V godt gjenta sin Kl: 3Kl
   • N: Pass
   • Ø: Mangler dobbelt hold i motpartens farge, men tenker som så at man har ikke tatt turen ned til Majorstua en kald høstkveld for å la makker spille en delkontrakt i Kl når man selv har sjansen til å prøve seg på en utgang (selv om dobbelt hold i motpartens farge er påtagelig fraværende): 3NT! (det samspilte makkerpar vil ha avtalt en spørremelding her: 3Sp? viser ett enkelt hold i motpartens farge og ber makker om å melde 3NT dersom makker også har minst ett hold. Hvis makker ikke har noe hold, setter makker kontrakten i 4Kl ev. 4Ru).

Spillet

Utspill: Liten Sp

Spilleføring: Spillefører kan regne med 6 Kl stikk (med 5 Kl ute hos motparten sitter de i 67% av tilfellene fordelt 3-2), har ett Ess på hånden og må altså etablere to stikk. Med K og D i Hj på plass har spillefører ganske sikkert ett stikk i Hj, og det siste stikket må da komme i Ru eller Sp. Ru kan bli vanskelig å etablere ut i fra meldingene, men stikk for Sp Kn er en god sjanse.

Vanligvis vil man la motparten beholde det første Sp-stikket for å prøve å bryte forbindelsen mellom hendene i denne farlige fargen, men i dette tilfellet vil man mistenke at Sp D hos N er singel og da er det best å stikke over med E (uansett så er Sp Kn i bordet fortsatt gardert). Hj K og liten Sp mot bordets Kn vil så etablere det manglende Sp-stikket og sikre kontrakten. Dersom S stikker over Hj K med E og returnerer Hj, lasjerer spfillefører i bordet til tredje Hj-spill slik at forbindelsen i Hj mellom S og N brytes. Deretter kan spillefører trygt etablere Sp Kn uten fare for angrep i Hj.

Alternative utspill: Hj ut vil antagelig gi to Hj-stikk og overstikk. Ru ut vil definitivt gi overstikk. Det nøytrale Kl-utspillet kan skape litt tempoproblemer og ikke minst kommunikasjonsproblemer mellom hånd og bord. Den beste planen for spillefører er vel da å hele tiden prøve å fri seg i Ru for så å la motparten gjøre etableringsjobben i majorfargene.

Q

J 10 9 5 4

10 5 4 3

J 9 4

J 7 2

A 8 3

Q 6 3

K 7

8

K J 9 7 6 2

A Q 10 6 5 3

K 2

K 10 9 6 5 4

A 8 2

A Q

8 7

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde