2016-09-26 - Hvilket år er de født?

Spill 7 - S/Alle

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

Ved turneringslederbordet gikk medlingene sånn:

  • S (8 hfp): Pass
  • V (17 hfp): 1 Ru
  • N (8 hfp): Pass
  • Ø (15 hfp): 1 Hj
  • V: 3 Ru - Ø: 3 Hj
  • V: 4 NT* - Ø: 5 Hj**
  • V: 6 Ru - Ø: 6 Hj
  • pass rundt

Syd

Q J 9 7 5 2

T 6

6

Q 9 7 4

Ola's analyse:

Utspill:

Ru 6 (singelton) eller Sp D (toppen av en uekte sekvens). Med åpne kort er et Kl utspill det giftigste.

Spilleføring:

Med to innkomster i bordet har Ø full kontroll. N får for trumfesset, men det er også alt.

I Ru kontrakt kan V få tempoproblemer siden Sp E på hånden blokkerer fargen. Derfor må begge de svarte essene bort før trumfen røres slik at et Kl angrep kan stoppes når N settes inn på Hj E.

I grandkonrakt og med Kl ut bør ØV skyndes seg å ta sine 10 mulige stikk før NS forsyner seg med Hj E og de etablerte Kl-stikkene.

K 8 5 3

A

Vest

K Q J 7 5 3 2

8

J Øst

A K Q T 9 8 5 2

A

6 4 3

Nord

J T 6 2

A 9 4

7 4 3

*) Blackwood

**) Viser ett ess

K T 8

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/