Rundens spill, 2012-11-19

Spill 5, N/NS

Olas analyse

Meldinger

  • N (4hfp): P
  • Ø (15hfp): 1 Kl
  • S (17hp): 1 NT (vis styrken framfor minor)
  • V (11hfo): 2 Hj
  • Ø: 2 Sp
  • S: P?
  • V: 3 Hj
  • Ø: Makker har vist minst 11hfp og en sterk Hj: meld utgang med 4 Hj!

Spillet

Utspill: Sp 9? (toppen av ingenting)

Spilleføring: S dekker blindemanns påspill billigst mulig. Med tre Ru-stikk og to stikk i de svarte fargene trenger V fem trumfstikk. Med 21 hp på egne hender og grandåpning hos S, kan ikke N ha mange honnører. Derfor skal du plassere Hj E og K hos S! Spill Hj 9 mot D i bordet. Når denne holder kan S ta for sine to stående trumf når det måtte passe. 10 stikk og utgang gir en ren topp!

9 6 5 4

10 5

9 7

Q 10 8 7 5

K 3

Q 10 7 2

Q J 8 6 4 3 2

9

Q 4 3

A K 6

9

A 6 4 3 2

A J 8

A K 7

J 10 8 5 2

K J

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde