Rundens spill 2013-10-21: Tøffere meldinger, takk!

Spill 3, S/ØV

Ola's analyse

Meldinger

 • S (13 hfp): 1 Hj
 • V (14 hfp): Dbl
 • N (8 hfp): 2 Hj
 • Ø (13 hfp): 1 Sp
 • S har minimum og passer.
 • V har minimum og støtter i 2 Sp
 • N med god tilpasning melder 3 Hj
 • Ø kan telle opp minst 26 punkter og melder utgang
 • S bør kjenne sin besøkelsestid - man er bare i gunstig sone hvert 4 spill :-) og stampe med 5 Hj.
 • V kan overlate til Ø å bestemme om det skal dobles eller høynes
 • Ø: 5 Sp (Pass rund)

Spillet

Utspill: Hj K (viser også E)

Spilleføring: Annen Hj-runde trumfes på hånden og trumfen tas ut i to runder ved å fiske K i S. Deretter spilles Kl E og liten Kl mot bordet. Med åpne kort er det lett å se at man her kan innkassere resten av stikkene dersom man kapper med Kl 10, men det er uansett ikke så dumt: Når du mangler 6 kort sitter de som regel fordelt 4-2. Knekten befinner seg da mer sannsynlig blant de 4 enn blant de 2. Er det N som sitter med 4 vil hverken kapp eller topping hjelpe, men dersom det er S som har 4 Kl vil kapp alltid være favorabelt. I tillegg så har S åpnet og sitter antakelig med flere honnører enn N. 12 stikk!

Dersom 5 Hj doblet får stå: Med Sp eller Ru ut har spillefører 4 tapere (Sp, Ru og to Kl). Med trumf eller Kl ut blir nok en ekstra Sp-taper. Lønnsomheten i en Hj-stamp på 4-trinnet er altså ikke åpenbar i dette tilfellet, men utsiktene er gode nok til å gjøre et forsøk. Dessuten er det morsommere å spille på denne måten J

4 2

Q J 8 4 2

K T 7 3

6 3

N

A T 9

Q J 8 6 5 3

9 5

T

A 9 8

Q J 5 4

K Q T 8 2

A 5

S

K 7

A K 7 6 3

6 2

J 9 7 4

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/