2016-09-12a - Førstemann til mølla

Spill 6 - Ø/ØV

(klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (6 hfp): Pass
  • S (15 hfp): 1 Kl (1 Hj)
  • V (15 hfp): Dbl
  • N (13 hfp): 1 Ru
  • Ø: Pass
  • S: 1 Hj (1 Sp)
  • V: 2 Kl
  • N: 2 Sp (4 Sp)
  • Ø: Pass
  • S: 4 Sp (Pass)

4 - 4 tilpasning major (Sp) og 28 punkter: Utgang skal meldes.

Syd

A Q T 6

K 9 7 4

A

T 5 4 3

Ola's analyse:

Utspill:

Kontrakt på N sin hånd: Kl D

Kontrakt på S sin hånd: Kl K

Planlegging:

4 Sp-stikk, tre ganger Kl-stjeling, Ru E og Hj E-K = 10 stikk. Overstikk kan komme i Hj.

Spilleføring:

1. Utspillet stjeles hos N.

2. S settes inn på Hj K

3. Ny Kl til stjeling hos N.

4. Ru til E.

5. Tredje Kl til stjeling hos N.

6. Sp K

7. S settes inn med en Ru stjeling.

8. Sp E

9. Sp D

- Det kan være fristende å prøve en Hj finesse nå, men siden spillefører ikke har noen trumf igjen er risikoen for høy dersom finessen ikke lykkes. Uten trumf klarer ikke spillefører å stanse et Kl-angrep. Sats heller derfor på at Hj D sitter annen:

10. Hj til E.

- Siden Hj D ikke faller får ØV resten, men 10 stikk er i boks og kontrakten er sikret!

Trumfen må utnyttes maksimalt ved at Kl stjeles på den ene hånden, før trumfen tas ut på den andre. Faktisk har spillefører tempo nok til å stjele alle fire Kl-taperne, men da taper man et trumfstikk, slik at resultatet blir det samme - en såkalt mølle.

J 5 4

9 2

Vest

Q 8 6 5 3 Øst

T

9 7

K J 5 4

Q 9 8

A K J 7 6 2

Nord

K 8 7 3

A J 2

Q T 8 6 3 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

= = Alle rundenes spill = =

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/