Rundens spill, 2013-01-28

Spill 9, N/ØV

Olas analyse

Meldinger

  • N: 10 hfp: Pass
  • Ø: 4 hfp: Pass
  • S: 15 hfp: 1 Ru (laveste av to firekort-farger)
  • V: 13 hfp: 2 Kl (forteller makker mer enn en opplysende dobling)
  • N: 2 Hj (10 hfp+)
  • S: 15 hfp på egen hånd og 10+ hfp hos makker = 25+: 4 Hj (N kan ha meldt på 4-kort Hj, men med to Hj-honnører på egen hånd skal ikke N nøle med å melde utgang!).
  • Pass rundt

Spillet

Utspill: Kl 2 (viser makker Kl K)

Spilleføring: ØV forsyner seg med sine to topp-stikk i Kl. V bør fortsette med en trumf i tredje runde for ikke å gi spillefører noe gratis. S teller opp fem trumf-stikk, to Sp-stikk og tre Ru-stikk. 10 stikk og vunnet kontrakt!

9 7 5

A J 7 5 3

K J 2

Q 4

Q J 4

8 3 2

10 9 2

8 6

A 9

6 5 4 3

A J 10 6 5

K 7 3 2

A K 10 6

K Q 4

Q 10 8 7

9 8

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde