75-årsjubileum

Klubbens 75-årsjubileum ble behørig markert den 15. november 2008 med festmiddag og jubileumsturnering i Filmkaféen til Norsk Film på Jar.

Den elegante invitasjonen til markeringen, designet av vårt medlem Sissel Ødegaard, og omtale av festen i Tidsskriftet er tilgjengelig nedenfor.

FBK 75 år invitasjon.pdf
FBK 75 ÅR - NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 1-2009.pdf