2016-11-14_Kløver sitter alltid rundt?

Spill 8 - V/Ingen

(Klikk for å se slippene)

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

 • V (5 hfp): Pass
 • N (14 hfp): 1 Kl
 • Ø (13 hfp): Dbl
 • S (15 hfp): 3 Kl (5 Kl)
 • V: Pass
 • N: 5 Kl (pass)
 • Pass rundt

Syd

A T 9 3

J 4

T 9

A K J 7 5

Ola's analyse:

Utspill:

Ru K (viser også E)

Planlegging:

Tre Sp-stikk, ett fjerde dersom Kn sitter riktig

To Hj-stikk og to Hj-stjelinger

Fire Kl stikk, med muligheter for et femte dersom D sitter riktig

Tapere: Kun en opplagt taper i Ru

Spilleføring:

 1. Ru K beholder stikket.
 2. Ø fortsetter med Ru E som stjeles på hånden
 3. Kl mot E avslører Kl-sitsen.
 4. Spillefører tar for Kl K
 5. Liten Kl til D hos V (S ønsker å styre tempo selv)
 6. V frir seg med Hj til E på hånden
 7. Sp K
 8. Hj K
 9. Hj til stjeling
 10. Sp til D
 11. Ny Hj til stjeling
 12. Sp E
 13. Siste stikk tas med trumf på hånden

+400 NS ga noe under middels, mest takke være noen heldige kontrakter på noen av de andre bordene. 3 NT på bord 1 burde ikke ha vært meldt, men turneringslederen slapp unna med skrekkern :)

7 4 Øst

J 9 5 2

Vest

Q T 7 6 5 2

9

A K 5 3 2

J 8 7 6 4

Q 9 3

Nord

K Q 6

A K 8 3

Q

T 8 6 4 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/