Rundens spill 2015-02-23a - Hvem må åpne fargen først?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (13 hfp): 1 Sp
  • Ø (12 hfp): 2 Kl
  • S (10 hfp): 3 Sp (2 NT)
  • V (11 hfp): Pass
  • N: 4 Sp? (4 Sp?) *

') Med stor spillestyrke (en sterk seks-korts trumf og en singelton) kan det forsvares at N melder ut kontrakten på 23-25 hfp.

Syd

T 7 3

A 8

Q 8 6

K 9 8 7 6

Ola's analyse:

Utspill: Hj 3 (gir spillefører størst hodebry)

Planlegging: Her kan spillefører telle opp åtte sikre stikk: fem i Sp, ett i Hj + en Hj-stjeling og ett i Ru. De to siste stikkene kan komme i Sp, Ru eller Kl.

Kl: Med Kl E hos Ø er Kl-stikket i boks ved å spille Kn mot bordets K.

Sp: Med D hos vest og høyst 3-1 fordeling er seks Sp-stikk klare. Med 4-0 sits blir det vanskelig å få seks Sp-stikk på hånden samtidig som man stjeler en Hj-taper i bordet. Dette fordi det er naturlig å sjekke ut trumfsitsen ved å ta for Sp E først. Dermed får spillefører bare kjørt Sp-kappen én gang.

Ru: Med Ru-utspill fra Ø har spillefører to Ru-stikk i boks, takket være de høye mellomkortene (Ru 8 og 9). Bare prøv selv! Med et annet utspill er du avhengig av at ØV åpner Ru-fargen på et senere tidspunkt. Dersom ØV er på høyden og unngår Ru-retur når de er inne, er N nødt til å spille fargen selv. Den beste sjansen er da å spille liten Ru mot bordets D – 8. Her må Ø være våken og dekke med Kn eller tier for å holde spillefører nede på ett stikk i fargen!

Spilleføring (stikk til motparten er markert med rødt):

1. La Hj-utspillet gå til Hj Kn i V

2. Hj-returen går til bordets Hj E

3. Spillefører tester Sp-sitsen ved å spille liten Sp til bordets E

4. Spill Kl mot K. Det er større sjanse for å få en Ru-retur tidlig i spillet mens det enda er trumf igjen i bordet. Ø kommer inn på E

5. Ø frir seg med en Kl og bordet kommer inn på Kl K. Hj kastes på hånden.

6. Sp 10 får løpe rundt bordet

7. Bordets siste Sp spilles mot bordets Kn

8. Den siste trumfen tas ut med Sp K

9. N må nå åpne Ru-fargen selv: Liten Ru spilles mot bordet. Ø dekker med Kn. Da fra bordet og V tar stikket med E

10. V frir seg med Hj som trumfes på hånden

11. N kan ta for Ru K...

12. ...og sin siste trumf, men på gi bort det siste stikket:

13: Ru 9 går til Ø sin tier.

En bet hadde gitt en dårlig score i denne turneringen, siden ingen bord meldte ut Sp-utgangen samtidig som ØV gjennomførte et perfekt motspill.

Gratulasjoner til ØV paret som fant en god Hj stamp, som til og med gikk hjem!

Q 8 6 2

Vest

Q 6 4 3 Øst

K J 9 5

J T 7 5

A 3 2

A Q 5 4 2

T 3

Nord

A K J 9 5 4

T 7 2

K 9 4

J

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

< < Forrige rundens spill = = Alle rundenes spill = = Neste rundens spill > >

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/