Rundens spill 2015-10-05c - La de små kort komme til meg!

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • Ø (11 hfp): Pass
  • S (11 hp): Pass
  • V (10 hfp): Pass
  • N (11 hfp): Pass

Første gang spillet spilles er det lov å si pass etter tre passer og gi spillet på nytt i den hensikt å få tildelt noen mer spenstige kort. N har her riktignok en fin 2 Sp åpning, men det er meningsløst å komme med en sperremelding etter tre passer! Her har noen åpnet med 1 Sp og fått 3 Sp fra makker.

Syd

A J T

A J 2

J T 6 5

7 6 2

Ola's analyse:

Utspill ( i Sp-kontrakt): Kl 5 (styrke)

Vinnere: 6 Sp, 1 Hj. Fire Hj-stikk kan vinnes med gunstig sits.

Tapere: To Kl-stikk, ett Ru stikk og to Hj-stikk (om begge finessene går galt)

Spilleføring:

1. V tar stikket med Kl K og returnerer en Kl

2. Ø kommer inn på Kl E

3. Det tredje Kl-spillet trumfes på hånden

4 Ta

5. ut

6. trumfen

Spillefører bør nå gå for fire stikk i Hj framfor å etablere ett Ru-stikk:

7. Hj 3 mot 10 som går til K i V

Planen mislykkes men i parturnering bør den prøves!

8. Ru 8 (toppen av ingenting) går til E hos Ø

9. Den siste Kl-returen trumfes på hånden

10. Hj 3 mot E i bordet

11. Hj 2 kappes mot Hj 8 på hånden som holder

12. Hj D innkasseres

13. Siste trumf sikrer det niende stikket

4 3 2

Q

Vest

T 6 Øst

K 9 7 5

A Q 9 4

8 7 3 2

A T 8 5

K J 9 4

Nord

K 9 8 7 6 5

Q 8 4 3

K

Q 3

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/