Rundens spill 2015-10-05b - Doble eller stampe?

Meldinger

(meldinger ved 4-korts åpninger i parentes)

  • N (19 hfp): 1 Kl
  • Ø (15 hfp): Dbl
  • S (9 hfp): 2 Kl
  • V (4 hfp): Pass
  • N: 2 Ru*
  • Ø: 4 Sp(!)
  • S: Pass V: Pass
  • N: 5 Kl(?)
  • Pass rundt

N er i et dilemma her: føler kanskje at 5 Kl går bet, men allikevel er 100 poeng ned bedre enn 420 i mot.

*) NS bør sjekke ut om det er stoppere i alle farger med tanke på mulighet for en grand-utgang. Grand gir bedre score enn minor.

Syd

6

J T 5 2

J T 8 4

K Q 9 5

Ola's analyse:

Utspill:

Sp K (viser E)

Spilleføring:

A K J T 8 7 5 3

9 2

Vest

9 8 4 Øst

Q 7 6 3

A 5

9 7 2

J T 4 3

Nord

Q 4

A K

K Q 6 3

A 8 7 6 2

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/