Rundens spill, 2013-02-11

Spill 2, Ø/NS

Olas analyse

Meldinger

  • Ø: (11 hfp) Pass
  • S: (14 hfp) 1 Ru
  • V: (12 hfp) 1 Sp
  • N: (6 hfp) Pass
  • Ø: 2 Hj
  • S: Pass
  • V: 2 Sp
  • Pass rundt

Spillet

Utspill: Ru 7 (viser Ru K)

Spilleføring: Med to E ute og med den aktuelle trumfsitsen skal det godt gjøres å klare mer enn 9 stikk i en Sp-kontrakt. Den eneste sjansen er kanskje å lure ut Sp K fra S ved å spille Sp mot hånden.

Motspillerne kan på sin side prøve å lokke spillefører inn i trumfdøden ved å presse på med Ru-spill ved hver anledning, med det formål å ta et Ru-stikk når trumfen er ute. For å unngå dette bør spillefører kun ta en runde trumf før stikkene i Hj og Kl etableres.

Kommentarer kan legges på klubbens FB-side: https://www.facebook.com/groups/170332596833/

Q J

6 5 3

K 10 9 7

10 9 8 3

A 8 6 5 3

10 4 2

Q J 8

K 9 4 2

6

A 8 3 2

Q J 6 2

K 4

K 9 7

A 10 7

Q J 5 4

A 7 5

Rundens spill er alltid hentet fra kveldens avsluttende runde